. 9.


         


, ,

(3.1)

u(0)=0

, ?u/?t(0)=1,

i = u (t) - ;

b(u,v), c(u,v) - ,

0 ,1 - .

, .

, . (2.1)

(3.2)

: ui (t) - ;

m

i - .

(3.1) Uh

(3.2) U mj ( j=1.......N)

V,

(3.3)

: (t), x0 , x1 - Xi(t)=ui(t), xi 0

= LiU u, xi 1=LiU1,

M - i,j=b(mi , mj), ci,j

= c(mi , mj).

P(t)

, . . ( U Uh ) , , ht .

(3.3) .

li., ji <M ji

, ji >=1

j =lMj (3.4)

( <,> RN ).

(3.4) .

(3.3)

ji ( ), (3.3) yi (t):

(3.5)